((مدرسه راهنمایی پسرانه توحید))

عربی پایه سوم
نویسنده : مدرسه راهنمایی توحید - ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز ٤ خرداد ۱۳۸٧
 

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (سوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87-86

  کلاس:سوم                                                     نام درس:عربی

 

  شماره امتحانی :3                                       نام دبیر:آقای میرزایی

همانا یاد خدا آرامش بخش دلهاست

1-فقط واژه ها ی مشخص شده را از عربی به فارسی و بالعکس ترجمه کنید.

الف)هذا القصر زجاجی.(شیشه ای)                                        ب)ناصر به بازار رفت.(سوق)

2-جا های خالی را با ترجمه ی مناسب کامل کنید.

الف)البحر فی هذه الایام ها ج.                       دریا در این روز ها طوفانی است.

ب)الا مرا فی خیمة القیادة.                            فرماندهان در چادر فرماندهی هستند.

3-کدام گزینه از نئر لغت با بقیه متفاوت است؟

الف)قمر              ب)صلب             ج)نجم                ى)شمس

الف) رأس           ب)لسان              ج)زمام               ى)ید

4-گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

الف)حانت الفرصة             لابلیس .              (الجاهلیة             الذهبیة×              الشبکة )

ب)امی مسوولة عن تامین            العا لة.        (صباح               مسا                   معاش×)   

5-کدام جمله مناسب کدام تصویر است؟

تصویر اول:البنت جالسة.                                         تصویر دوم:الاولاد یلعبون.

6-جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید. 

الف)الحیاة صعبة.انا مضطر .           (زندگی سخت است.من نگرانم. )

ب )یسکن هلاا الصیاى قرب القریة.   (این صیاد نزدیک شهرسکونت میکند.)

ج)اعوذ با لله من الشیطان الرجیم.      (پناه می برم به خدا از شر شیطان رانده شده.)

7-جمله فارسی داده شده را به فارسی روان ترجمه کنید.

نامه ای نوشتم .   (کتبت الرسالة)

8-الف)از حروف اصلی «ن ص ر» کلمه ای بر وزن فاعل بسازید.     (ناصر )

ب)وزن کلمه حمید را بنویسید.   (فعیل)

9-غلط های مشخص شده رااصلاح کنید.

الف)هذه الرجل مومن.

ب)هم ینهضان لا داء الصلاْة.

ج)هی صبرعلی المصیبة.

د)نحن هربوا من السجن.

10-فعل جمله های زیر رابه امر تبدیل کنید وجمله ها را بازنویسی کنید.

الف)تشربان هذا الماء.            (اشتربا من هذا الماء)

ب)تنظرن الی الفراشات .          ( انظرا ال الفراشات)

11-فعل جمله های زیر را به نهی تبدیل کنید.

الف)تشعر بالضعف .             (لا تشعر بالضعفِ )

ب)تقربین مال الیتیمِ.              (لا تقربین مال الیتیمِ )

ج)تسجدون للاصنام.              (لا تسجدوا للاصنام )

12-اعراب کلمات مشخص شده را بکذارید.

الف)العلم نورٌ.      ب)یشکر الصالحُ ربه دائما.               ج)الصدقُ نجاةٌ.                 ى)النظافة من الایمانِ ِ.

13- با کلمه های پراکنده زیر جمله بسازید.

الف)الکریم / بوعده / یعمل                (یعمل الکریم بوعده )

ب)یزرع / العاقل / الخیر                (العاقل یزرع الخیر)

14-در هر جمله نقش خواسته شده را بنویسید.

جمله

نقش خواسته شده

پاسخ

الثروة الفانیة.

مبتدا

الثروة

وجد ناصر محفظة.

مفعول

محفظة

العید قریب.

خبر

قریب

نجح الطالب فی الامتحان.

فاعل

الطالب


 
comment نظرات ()