((مدرسه راهنمایی پسرانه توحید))

 
نویسنده : مدرسه راهنمایی توحید - ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱ خرداد ۱۳۸٧
 
 

برنامه امتحانات نوبت دوم مدرسه راهنمایی توحید پسران ((سال تحصیلی87-1386))

ایام هفته

تاریخ

پایه اول(10صبح)

پایه دوم(10صبح)

پایه سوم (8صبح)

جهار شنبه

1/3/87

ریاضی

ریاضی

ریاضی

پنج شنبه

2/3/87

قران

قران

قران

شنبه

4/3/87

جغرافیا

جغرافیا

عربی

دوشنبه

6/3/87

تعلیمات اجتماعی

تعلیمات اجتماعی

املای فارسی

جهار شنبه

8/3/87

زبان خارجی

زبان خارجی

زبان خارجی

پنج شنبه

9/3/87

أیین نگارش

أیین نگارش

أیین نگارش

شنبه

11/3/87

تاریخ

تاریخ

تاریخ

دوشنبه

13/3/87

عربی

عربی

جغرافیا

پنج شنبه

16/3/87

تعلیمات دینی

تعلیمات دینی

تعلیمات دینی

یکشنبه

19/3/87

علوم تجربی

علوم تجربی

علوم تجربی

سه شنبه

21/3/87

حرفه و فن

حرفه و فن

تعلیمات اجتماعی

جهار شنبه

22/3/87

املای فارسی

املای فارسی

امادکی دفاعی

پنج شنبه

23/3/87

----------

----------

حرفه و فن 
comment نظرات ()