دینی پایه اول و دوم

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (اول)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87- 86 کلاس:101                                         نام درس:دینی   شماره امتحانی :  12                                     نام دبیر:آقای ملایری  1- آیات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

حرفه و فن پایه سوم

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (سوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87- 86 کلاس:سوم                                         نام درس:حرفه و فن شماره امتحانی :  12                                     نام دبیر:آقای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

تعلیمات دینی پایه سوم

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (سوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87- 86 کلاس:سوم                               نام درس:دینی شماره امتحانی :  10                                     نام دبیر:آقای خراسانی  1- آیه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

حرفه و فن پایه دوم

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (دوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87- 86 کلاس:دوم                                      نام درس:حرفه و فن  شماره امتحانی :  10                                     نام دبیر:آقای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

حرفه و فن پایه اول

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (اول)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87- 86 کلاس:101                                         نام درس:حرفه و فن  شماره امتحانی :  10                                     نام دبیر:آقای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

علوم پایه سوم

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (سوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87- 86 کلاس:سوم                               نام درس:علوم شماره امتحانی :  9                                       نام دبیر:آقای حاجیلو 1-جملات زیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

علوم پایه دوم

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (دوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87- 86 کلاس:دوم                                  نام درس:علوم شماره امتحانی :  9                                       نام دبیر:آقای حاجیلو 1- گزینه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

علوم پایه اول

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (اول)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87- 86 کلاس:101                                         نام درس:علوم  شماره امتحانی :  9                                       نام دبیر:آقای حاجیلو 1- جواب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

جغرافی پایه سوم

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (سوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87- 86 کلاس:سوم                                     نام درس:جغرافی شماره امتحانی :  8                                       نام دبیر:آقای نصیری الف) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید
خرداد 87
32 پست