اجتماعی پایه اول

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (اول)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87-86

  کلاس:اول                                                              نام درس:تعلیمات اجتماعی

 

  شماره امتحانی :      4                                           نام دبیر:آقای نصیری

همانا یادخدا ارامش بخش دلهاست.

الف)گزینه صحیح را مشخص نمایید.

1-نخستین گروهی که عضو آن میشویم چه نام  دارد؟

جواب:خانواده

2-مهمترین فعالیت خانواده چیست؟

جواب:مراقبت از فرزندان و تربیت آنها

3-کدام یک از اعضای خانواده در مشورت با پدر نقش مهمی دارد؟

جواب:مادر

4-در کدام یک از گروه های زیر روابط دوستانه و صمیمی برقرار است؟

جواب:دوستی

 

ب)جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

1-انجمن اسلامی یک گروه سیاسی و مذهبی است.

2-در یک تیم کوهنوردی همه اعضای تیم از رهبر گروه اطاعت میکنند.

3-حاصل احساس مسوولیت مشترک،داشتن خانواده مهربان و صمیمی است.

4-گروه هایی که ما داوطلب عضویت آن هستیم گروه های داوطلبانه نام دارد.

 

ج)جمله های صحیح و غلط را مشخص کنید:

1- هر گروه برای آن که فعالیت های مشترک خود را به خوبی انجام دهد، باید از مقررات خاصی پیروی کنند.(ص)

2-همه گروه های مدریه گروه ها یداوطلبانه هستند.( غ )

3-برنامه روزانه به ما کمک میکند تا کارهای خود را بهتر انجام دهیم.(ص)

4-فقط افراد کم تجربه به مشورت با دیگران نیازمندند.( غ )

 

د) هر یک از مفاهیم زیر مربوط به کدام تعاریف است:

1-خانواده:مجموعه اب ارز پدر ،مادر و خواهر و برادر.

2-نقش:هر یک از اعضای خانواده وظایفی را بر عهده میگیرد.

3-نظم:قرار دادن هر چیز در جای خود.

4-احساس مسوولیت:فردی که کار خود را با علاقه ، دلسوزی و احساس مسوولیت و به موقع انجام میدهد.

 

ه)به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید:

1-مهم ترین نیاز های ما کدامند؟مادی و غیرمادی

2-به نظر شما چرا ما با طبیعت پیرامون خود در ارتباط هستیم؟صفحه:4و5

3-به چه دلایلی ممکن است انسان برای مدتی دور از خانواده خود زندگی کند؟ صفحه:14

4-وظایف مادر در خانواده عشایری چیست؟ صفحه:18

5-چرا انسان ها کارهای خود را متفاوت از یکدیگر انجام میدهند؟ صفحه:26

6-خاواده در چه کارهایی میتوانند برنامه ریزی کنند؟ صفحه:36

7-خاواده را با یک گروه کوهنوردی مقایسه کنید؟ صفحه:40

8-خاواده در مسیر زندگی ممکن است با چه مشکلاتی روبه رو شود؟ صفحه:44

9-دو نمونه ار موارد خودگذشتگی مادران در خانواده بنویسید؟ صفحه:48

10-گروه دوستی چه ویژگی هایی دارد؟ صفحه:54

 11-اگر شما در گروهی عضویت داشته باشید،از خودگذشتگی های خود را چگونه به دیگران ثابت میکنید؟ صفحه:74

12-به نظر شما اعضای یک خانواده چگونه میتوانند در تهیه یک صبحانه با یکدیگر همکاری داشته باشند؟ صفحه:22

 

«موفق باشید»

/ 0 نظر / 12 بازدید