اجتماعی پایه دوم

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (دوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87-86

  کلاس:دوم                                                                نام درس:تعلیمات اجتماعی

  شماره امتحانی :       4                                          نام دبیر:آقای نصیری

الف:جملهای زیر راکامل کنید.(4)

1-سازمان جمعیت هلال احمر برای تامین  نیاز به همدلی ....به وجود امده است.

2-تامین بسیاری از نیازهای ما وابسته به توانایی....ارتباطی.....ماست.

3-مبادله کالا به کالا را مبادله...مستقیم....ومبادله کالا با کالای واسطه ای را مبادله .غیر مستقیم.....می نامند.

4-امروز هرموسسه می کوشد تا بخشی ازنیازهای...فردی وغیر اجتماعی ...مردم را تامین کند.

5-اداره راهنمایی و رانندکی بخشی از.....نیروهای انتظامی ...است و برای .....ایجاى نظم....در جامعه بوجود امده است.

 

ب: پاسخ صحیح را با علامت (×) مشخص کنید.

1-کالالی واسطه ای در یونان  جه بوده است؟

الف)ماهی                 ب)کًوسفند×              ج)قند                      د) جای

2-یک  قطعه کاغذ بهادار که در عین زیبایی می تواند  نشانگر اعتقاد و آداب و رسوم جامعه باشد؟

الف)اسکناس             ب)سکه                             ج)تمبر×                            د)چک

3-بیش تر اعضای سازمان هلال احمر را چه کسانی تشکیل میدهند؟

الف)دانش آموزان×     ب)جوانان                 ج)دانشجویان             د)پرستاران

4-سن قانونی برای باز کردن حساب بانکی چقدر است؟

الف)15                             ب)16                     ج)17                     د)هیچ کدام ×

 

ج:جمله های صحیح و غلط را مشٱص کنید.

1- به سپرده قرض الحسنه جاری سود داده میشود.( غ )

2- کالای واسطه ای در هندوستان قند بوده است.(ص‌)

3- روابط عاطفی در گروه نٱستین کمتر از گروه دومین است.( غ )

4- از طریق پست میتوانید به حساب های دیگر پول واریز کنید.( غ )

 

د-هر یک از مفاهیم زیر مربوط به کدام تعاریف است:

ابزار های جدید: به ما کمک میکند تا کارها سریع تر و بهتر انجام دهیم .

بیمه : برای جبران زیان های مالی وجود آمده است.

راهنمایی   و رانندگی :نصب علائم و تابلوهای راهنمایی

کالای واسطه ای : چیزی که بیشتر مورد پسند مردم بود.

 

و- به هر یک از سوالاتن زیر پاسخ دهید:

1- حادثه هیچ گاه خبر نمیکند یعنی چه ؟

بسیاری از حوادث غیر قابل پیش بینی هستند و همیشه اشخاص و اموال را مورد تهدید قرار میدهد.

2- مرسولات سفارشی و پیشتاز را مقایسه کنید:

مرسولات سفارشی : مرسولاتی است که فرستندگان با تحویل ان به پست قبضی به عنوان رسید دریافت میکند و در صورت گم یا خراب شدن آن پست هزینه آن را میپردازد.مرسولات پیشتاز:مرسولاتی است که فرستندگان آنها مخواهند سریع تر از سایر وسایل به مقصد برسد.

3- در گذشته انسان ها به چه روشی زباله ها را از محیط پیرامن خود دور میکردند؟

بعضی آنها را در داخل آب رود خانه ها میریختند. بعضی آن ها را در منطقه ای خارج شهر جمع میکردند.بعضی زباله ها را میسوزاندند.بعضی زباله ها را زیر خاک پنهان میکردند.

4-وظیفه موسسات چیست ؟ چه عاملی باعث پیدایش آن ها شد؟

وظیفه آنها برطرف کردن نیازهای اجتماعی و فردی است.1- تخصصی شدن کارها. 2- افزایش جمعیت و مشکلات مربوط به آن .3- نیازهای جدید.

 

ی-به پرسش های زیر پاسخ  کوتاه دهید:

1-برای فرستادن پول از این نوع پست استفاده میشود.(پست مالی)

2-ما با انجام دادن آن ها نیاز های اقتصادی خود را تامین میکنیم(فعالیت های اقتصادی)

3-این نوع سپرده مردم رادر سود به دست آمده شریک میکند(سرمایه گذاری)

4- با استفاده از آن میتوان تصویر سند یا نامه را به طور همزمان به شهر دیگر فرستاد(پست تصویری)

 

5-انسان به وسیله آن میتواند مشکل ترین مفاهیم را به دیگران منتقل کند(زبان)

6-فعالیت هایی که برای تمیزی محیط زندگی انجام میشود این نیاز را تامین میکند(زیبایی)

7-آنچه شهرداری دریافت میکند در عوض خدماتش(عوارض)و(مالیات)

8-وسایلی که در گذشته برای رساندن پیام به نقاط دور استفاده می شد(دود آتش)و(صدای تبل)

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید