عربی پایه دوم

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (دوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87-86

کلاس:دوم                                       نام درس:عربی

شماره امتحانی : 8                                  نام دبیر:آقای میرزایی

1-لغات زیر را ترجمه کنید.

الغَزاله: آهو          المُوظَََّف:کارمند             هیزم:اَلحَطَب         شکارچی:صَیّاد

2-کدامن گزینه از لحاظ معنی با دیگران متفاوت است؟

الف)وَجه             ب)یَد          ج)ذِئب        ×      د)فَم

الف)فراشه           ب)نَحلَه       ج)نَملَه                د)وَرَقَه×

3-جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه کنید.

الف)عَدَدُ قُوّاتِ العَدُوَّ کثیرٌ.    تعداد نیروهای دشمن زیاد است.

ب)سَمِعَ الرَّجُلُ اصواتاً جمیلَهً.   مرد صداهای زیادی شنید.

ج)کَاَنَّ عَلی الماءِ شیئاً.    گویا روی آب چیزی است.

4-جمله زیر را به عربی ترجمه کنید.

به خانه میروم.    أذهَبُ الی البَیتِ.

5-در جای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید.

الف)أنتُم اَخَذتُم الکتاب مِنَ المکتَبهِ.

ب)انا سَمِعتُ کلامَ والدی.

ج)الطّالبَتانِ خَرَجَتا مِن المَدرسهِ.

6-در جاهای خالی فعل مضارع مناسب بگذارید.

الف)انتما تَاکُلانِ الخُبزَ.

ب)نَحنُ نَشکُرُ رَبَّنا .

ج)المعلّماتُ یَجلِسنَ علی الارضِ.

7-معادل عربی کلمه زیر را بنویسید.

التَّلامیذُ وَصَلوا الی وسطِ الغابَهِ.

8-هر جای خالی را با یکی از کلمات داده شده پر کنید.

الف)نَحنُ نَصدِقُ فی کلامِنا.

ب)هُما یَسجُدان ِ لِلّهِ.

9- در جای خالی های زیر کلمه مناسب بنویسید.

الف)نَحنُ جَلَسنا فِی الغرفَهِ.                                ب)اَنتِ قَرَاتِ القرانَ.

ج) اَنتُنَّ تَدخُلنَ فِی دین الله .                               د) انا اَشکُرُ ربِّی دائماً.

10- در جملات زیر اسم ، فعل ، ضمیر مذکر را به مونث و مونث را به مذکر تبدیل کنید.

الف)هذا رَجُلٌ مومِنٌ.                                       ب)انتِ تَذهبینَ الی المدرسه ِ.

الف)هذه اِمرَاهٌ مومِنَهٌ.                              ب)انتَ تَذهَبُ الی المدرسهِ.

11- از حروف اصلی داده شده فعل خواسته شده را بنویسید.

ماضی جمع  مونث مخاطب از ذَهَبَ: ذَهَبتُنَّ

مضارع مثنای مونث غایب از نَصَرَ   ُ : تَنصُرانِ

12- متناسب با ضمیر داده شده ففعلهایی که زیر آنها خط کشیده شده تغییر دهید.

الف)هُما وَصَلا الی بَیتِهُما.  هی وَصَلَت.

ب)هم یَخرُجُونَ مِن المَسجِدِ.   انتُنَّ تَخرُجنَ.

13-غلط های مشخص شده را اصلاح کنید.

الف)ذلک مریمٌ و هی فی الغرفهِ..تلک..    ب)انتَِ شَکَرتُما رَبَّکما ...انتما ...

 14- جاهای خالی زیر را کامل کنید.

الف)قُل اَمَرَ ربّی بِالقِسط.      بگو پروردگارم به عدالت امرکرده است.

ب)مَتاعُ الدُّنیا قَلیلٌ.             بهره دنیا اندک است.

15-پس از خواندن متن زیر به سوالت پاسخ دهید.

الف)مَن مَنَحَ هدیهً؟     الوالِد

ب)لِماذا یَترُکُ سعیدٌ السَّمکهَ؟       لِاَ نّها کانَت وَحیدَهٌ.

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید