جغرافی پایه دوم

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (دوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87-86

  کلاس:دوم                                                   نام درس:جغرافی

 

  شماره امتحانی :3                                       نام دبیر:آقای نصیری

 

الف)جمله های زیر را کامل کنید.

1-در مغرب جلگه سیبری کوه های اورال و در مشزق آن رود ینی سئی قرار دارد.

2-زبان رسمی مردم استرالیا انگلیسی و دین اکثریت مردم مسیحی می باشد.

3-هلند و دانمارک صادر کننده لبنیات در اروپا هستند.

4-رهبر کاتولیک های جهان پاپ است که در واتیکان زندگی میکند.

 

ب)پاسخ صحیح را با علامت صحیح (×)مشخص کنید.

1-در کدام یک از شبه جزیره های اروپا مسلمانان بیش تری زندگب میکنند؟

الف)اسکاندیناوی               ب)ایتالیا              ج)بالکان ×          د)ایبری

2-سوئد و فنلاند دارای چه نوع آب و هوایی می باشند؟

الف)قطبی                        ب)سرد×                        ج)اقیانوسی          د)مدیترانه ای

3-چه وسعتی از اروپا را جنگل پوشانده است؟

الف)یک دوم                    ب)یک سوم         ج)یک چهارم×     د)یک پنجم

4-کدام یک از محصولات استوایی قاره آفریقا نیست؟

الف)کائوچو                     ب)گندم×             ج)قهوه               د)کاکائو

 

ج)جمله های صحیح و غلط را مشخص کنید.

1-کوه های فرسوده  و کم ارتفاع قالباً در نیمه جنوبی ان دیده می شوند.( غ )

2-آفریقا از نظر منابع طبیعی قاره ای فقیر است.( غ )

3-محدوده بین دریای سرختا جزیره تایوان دارای آب و هوای سرد است.( غ )

4-پیشرفت و توسعه آمریکای شمالی مدیون اروپاییان است.(ص)

 

د)هر یک از مفاهیم زیر مربوط به کدام تعاریف می باشد؟

استرالیا : کم وسعت ترین قاره جهان

نوادا : بیابانی در آمریکای شمالی

جنگل انبوه : حوضه رود کنگو در مجاورت استوا

جنگل پهن برگ : پوشش گیاهی منطقه معتدل اروپا

 

و)به سوالات زیر پاسخ دهید:

1-انسان ها چگونه محیط زیست قطب جنوب را آلوده می کنند؟و به آن آسیب میرسانند؟

با ریختن زباله ها و قوطی ها و کنسرو ها در آب دریا،ریختن فاضلاب کشتی ها در آب دریا،صید کریل ها به دلیل صید بی اندازه ماهی ها توسط کشورهای ژاپن و روسیه،ریختن روغن و بنزین کشتی ها در آب دریا.

2-چه عواملی از افزایش جمعیت در قاره آفریقا جلوگیری کرده است؟

وقوع جنگ های داخلی ، عدم رعایت بهداشت ، شیوع بیماری های خطرناک،کمبود وسایل بهداشتی و فقرو خشکسالی عای پی در پی .

3-بیش تر مردم اروپا پیرو چه دینی هستند؟سه مذهب ان را نام ببرید؟

مسیحی:کاتولیک،پروتستان،اُرتُدُکس.

4-دو ویژگی آسیای خشک را بنویسید؟

دوری از دریا ها و کوه ها یبلند پیرامون آن که مانع ورود رطوبت به داخل آسیای خشک می شود.

 

ی)به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.

1-جانور پروتئینی که غذای مناسبی برای ماهی ها و پرندگان دریایی است.(کِریل ها)

2-حیوانات خاص قاره ی استرالیا (کانگورو ) و (کوالا )

3-بزرگ ترین بندر تجاری جهان و مقر سازمان ملل متحد(نیویورک)

4-چین خوردگی های قدیمی اروپا(آپالاش) و (برزیل )

5-زمستان های معتدل و تابستان های گرم و خشک مخصوص این آب و هوا است.(مدیترانه ای)

6-نا همواری های بزرگی از سنگ های سخت در غرب استرالیا (فلات غربی استرالیا)

7-قطعات بزرگ یخ که در آب های قطب جنوب شناور است(آیس برگ) یا (کوه یخی)

 

8-قاره آسیا به وسیله آن از قاره آمریکا جدا می شود(تنگه برینگ)

 

سوالات نقشه:

1-جلگه ی سیبری 2-شبه جزیره اسکاندیناوی 3-رود آمازون 4-دریای مدیترانه 5-خلیج بنگال 6-رود نیل 7-رشته کوه هیمالیا 8-کانال پاناما 9-مدار استوا 10- قاره استرالیا 11- بیابان کالاهاری 12- رشته کوه راکی(روشوز)  

/ 0 نظر / 15 بازدید