قرآن پایه دوم

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (سوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87-86

  کلاس:دوم                                                                  نام درس:قرآن

  شماره امتحانی :   2                                                نام دبیر:آقای میرزایی

و ما قرآن را مایه شفا قرار دادیم.

1-لغات زیر را ترجمه کنید.

تَصریف:حرکت                           سَخََِِرَ:رام کرد                   رَیب:شک, تردید                             خُلد:جاودان

2-ترکیب های ؤیر را ترجمه کنید.

ما نَزَلَ:آنچه نازل شد.                 مَنِِ اتَّخَذَ:کسی که گرفت                       نَجزی المُحِسِنینَ:پاداش میدهیم نیکوکاران را.

کِفلَین مِن اَلرَحمَّّتِهِ:دو چندان از رحمتش.                       تَری کُلَّ اُمَّهٍ:هر امتی که می بینی.

3-جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.

معنا

کلمه

معنا

کلمه

ستایش شده

محمود

ستایش

حَمد

بسیار روزی دهنده

رَزّاق

روزی دهنده

رازِق

4- معنای هر یک از جملات را بنویسید.

1)لََقَدَ جاءَ ت ُرُسلُ رَبَنّا بِاالحَقِّ.                          1)قطعا پیامبران پروردگارن ما به حق امدند.

2)فَالَذینَ ءامَنوا مِنکُم وَ انفِقُوا.                            2)پس کسانی که ایمان آوردند از شما و انفاق کردند.

3)وَالَذینَ فی اَموَالِهِم حُقِ مَعلومٌ.                          3)و کسانی که در اموالشان حق معینی است.

4)عاِلمُ الغَیِب وَ الشَّهادَهِ.                                    4)دانای آشکار و نهان است.

5-آیات و عبارات قرآنی زیر را ترجمه کنید.

1)وَ اختِلافُ الَّیلُ وَ الَّنهارِ.           و آمد وشد شب و روز.

2)وَ هُوَ بِکُلِ شُیءٍعَلیمُ .              و او بر هر چیزی داناست.

3)اُعِدُّت لِلَّذینَ ءامَنوا.                 آماده شده است برای کسانی که ایمان آوردند.

4)ثُمَّ اِلی رَبُّکُم تُرجَعونَ.              سپس به سوی پرورد  گارتان بازگردانده میشوید.

/ 0 نظر / 17 بازدید