تعلیمات دینی پایه سوم

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (سوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87- 86

کلاس:سوم                               نام درس:دینی

شماره امتحانی :  10                                     نام دبیر:آقای خراسانی 

1- آیه مبارکه زیر را ترجمه کنید.

( اِنَّ الَّذینَ یَضّلُون عَن سَبیل اللهِ  لَهُم عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسوُا یَومَ الحِسابِ)

2- صفت رحمه العالمین  مختص کدام یک از پیامبران زیر میباشد؟

جواب:حضرت محمّد(ص)

3- بهترین توشه ها زیبا ترین چیزی که انسان با خود میبرد و اولین چیزی که در قیامت محاسبه میشود به ترتیب عبارتند از:

جواب: تقوی، اخلاق نیکو و نماز.

4-  ارتباط مخصوصی کهمیان خلت و معلول برقرار است چه نام دارد؟

جواب:علیّت

5- در عبارت پیامبران با چشم بصیرت - حقیقت و باطنجهان را مشاهده مینمودند بیان کننده ی کدام ویژگی از ویژگی پیامبران است؟

جواب:عصمت از گناه  و اشتباه

6- در عبارت زیر کدام گزینه صحیح نمیباشد؟

جواب:علت به چیزی میگوئیم که وجودش وابسته به معلول میباشد؟

7- مُصعَب فرستاده ویژه پیامبر (ص)به مذینه دارای چه خصوصیات فردی بود؟

جواب:خوش آهنگ در قرائت قرآن ،شیوایی سخن در کلان و آراسته و شایسته بود.

8-عبارت((اگر مستکبران راه تبلیغ و برهان را ببندیدو از ارشاد و تبلیغ جلوگیری کنند با صلاحدید پیامبر یا امام یا ولی مسلمیتن دستور جهاد صادر میشود))مربوط به کدام تعریف میباشد؟

جواب:جهاد ابتدایی

9- کدام پیامبر شدید ترین عذاب را در روز قیامت «خشم خدا» میدانست؟

جواب:حضرت عیسی (ع)

10- کدام نیروی زیر به جامعه بزرک اسلام تحرک و جنبش میدهد؟

جواب:نیروی اجتهاد

11- کدام یک از ائمه  یمعصوم (ع)زیربا «دعا و مناجات»دل های خفته مردم را بیدار و معارف دینی را به آنان می آموخت و ستمکاران را رسوا می ساخت؟

جواب:امام سجاد(ع)

12- حاملان علوم الهی چه کسانی هستند؟

جواب:اهل بیت پیامبر (ص)

13- عقیده شیعه در مورد جانشینی پیامبر(ص) چیست؟

جواب:شیعه معتقد است که پیامبر(ص)حضرت علی (ع)را در دعوت خویشان و غدیر خم انتخاب نموده است.

14- درخت و گیاه به واسطه تابش آفتاب پاک می شوند.

15- اگر در غسل به اندازه سر مویی از بدن نشسته بماند غسل باطل است.

16- کسی که شک دارد اگر وضو بگیرد یا غسل کند وقت نماز برایش می ماند یا نه باید تیمم کند.

17- اگر جوراب و بند ساعت نماز گزار نجی باشد خواندن نماز با آن صحیح است.

18- اگر نمازگزار لباس را آب کشید و یقین کرد پاک شده و با آن نماز  خواند و بعد از نماز فهمید که لباس نجس بوده نمازش صحیح است.

19- ابوذر میگوید:رحمت خدا به افراد نیکوکار بسیار نزدیک است.

20-محبوب ترین بنیان اجتماعی خانواده نام دارد .

21-فقیه در علم اصول  که پایه اجتهاد است کاملاً تخصص دارد.

       عبارت صحیح و غلط را مشخص کنید.

22-امیر المومنین (ع)در رعایت «مساوات و امانت در بیت المال»بسیار دقیق و سخت گیر بود.(ص)

24- خود آرایی و خود نمایی در مقابل نگاه های هرزه و آلوده موجب شکسته شدن مرز های جغرافیایی خواهد شد.( غ )

25- بیشتر جنگ های صدر اسلام مانند جنگ احزاب و احد از جنگ های ابتدایی بوده اند.( غ )

26- بهترین هجرت ها هجرت از گناه است.(ص)

27- امام خمینی (ره)می فرماید:شهادت امام علی(ع)و امام حسین (ع)و حبس و شکنجه و تبعید امامان همه در جهت مبارزات سیاسی شیعیان علیه ستمگران بوده است.(ص)

        سوالات زیر را پاسخ دهید.

28- معارف غنی و فقه متین شیعه از سه منبع سرچشمه می گیرد .آن ها را نام ببرید؟

1-قرآن کریم2- سنت پیامبر(ص) 3- گنجینه سخنان اهل بیت(ع)

29- دو نمونه از امدادهای الهی را در واقه هجرت پیامبر (ص) را به اختصار بنویسید.

1- تار بافتن عنکبوت در دهانه غار 2- تخم گذاری کبوتر در دهانه غار

30- چرا ائمه معصومین برای انجام مسئولیت های خود شیوه های متفائتی را بر میگزیدند؟

هر یک با توجه به شرایطی که روبه رو می شدند و با توجه به وضع زمان خود شیوه های مختلفی بر میگزیدند.

31- آیا به هر حذیثی میتوان اعتماد کرد ؟ چرا؟

خیر - زیرا بعضی از احادیث دروغین و معجول اند و نمی توان به آنها اعتماد کرد.

32- دانش آموز عزیز «بهای معامله انسان با خدا بهشت است» اما ائمه معصومین(ع) فوز عظیم و سعادت بزرگ را در رضایت و خشنودی پروردگار میبینند ، نظر شما در این باره چیست؟ بر عهده دانش آموز

/ 0 نظر / 50 بازدید