املای فارسی پایه سوم

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (سوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87-86

  کلاس:سوم                                                                نام درس:املای فارسی

  شماره امتحانی :    4                                               نام دبیر:آقای حیدری

همانا یاد خدا ارامش بخش دلهاست

 ستایش ، خدای مهربان ،کردطار روزی رسان و یکتا در نام و نشان راست؛خداوندی که ناجسته یابند،و نادیده دوست دارند .

پنج ماهه بود که پدرش حاج اقا مصطفی ، به دست  یکی از خان های زورکوی خمین به شهادت رسید و از ان پس مادر مهربان و عمه ی کرامی او ، سرپرستی وی را بر عهده کرفتند.در شش سالکی به مکتب رفت و در هفت سالکی توانست قران را ختم کند.

کًفتم:ما وسط اتش فشانی کًیر کرده ایم.میان سنک های مذاب و اب جوشان. این کوه ما را همراه با تکه های سنک و صخره، خاکستر و مواد نیم سوخته ،در میان شعله و کردباد به بیرون پرتاب خواهد کرد و شما میکًویید از این بهتر نمیشود؟  

مردم اصفهان به هوش و درایت و موقع شناس و ذکاوت مشهور هستند.شهر اصفهان در طی تاریخ پر فراز و نشیب  ایران دست خوش حوادث کًوناکًون شده.زکاهی پایتخت بوده و کاهی مورد هجوم اقوام وحشی و غارتکر قرار کرفته است.این حوادث تلخ و شیرین که بر نسل های مردم اصفهان کذشته ، انان را برای زنىکی هوشمندانه ای  اماده ساخته است.

در چنین اجتماعاتی تنها حرص و از طبیعی افراه نیست که ان ها را وا می دارد ، ثروت خود را بیهوده تلف کنند.نفع صاحبان سرمایه ی ملل پیش افتاده ، در ان است که ثروت انان را به هر وسیله باشد ، از دستشان بربایند:خروس قندی بدهند و طلا بکیرند.

برماست که ساختار های نحوی  زبان فارسی  را سالم  نکًه داریم تا مبادا روزی فرا رسد که فارسی زبانان اثار معماران بزرک زبان فارسی را نفهمندیا حتی  غم انکیزتر از این,  عطر اثار ان بزرکواران پسند شان نیاید. 

پروردکًارا,ما راراه راست بنمای , راه انان که نیکوداشت کردی ان هارا ، نه راه انان که بر ان ها خشم کًرفتی و نه راه کًمراهان .

 

شاداب باشید

/ 0 نظر / 13 بازدید