سوال و جواب های قرآن پایه سوم

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (سوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87-86

  کلاس:سوم                                                               نام درس:قران

 

  شماره امتحانی :     2                                              نام دبیر:آقای میرزایی

1-بااستفاده از کلمات دایره معانی لغات زیر بنویسید.

الف)قِیاماً:ایستاده

ب)مَصیر:بازگشت

ج)وَکیل:یاور

د)بَیان:پیام روشن

2-کدام گزینه ترجمه صحیح است .

« قالَ ربِّ اِنّی ظَلَمتُ نفسی »

جواب:گفت پروردگارا قطعاً من بر خود ستم کردم.

 

3-در کدام آیه از خدا میخواهیم که "ما را با نیکان بمیران"

جواب:و َتوّفنا معَ الاَبرار

4- جمله "نمی پرستم آنجه را شما می پرستید" ترجمه کدام گزینه است؟

جواب: لا اََعبُدُ ما تََعبدونَ.

5-ترجمه ی عبارات قرآنی زیر را کامل کنید.

1/5)وَ مَن یُومِن  بِالله یَهدِ قَلبِهُ.                        و هر کس ایمان آورد به خدا هدایت میکند قلبش را.

2/5)و الله بِما تَعمَلونَ بَصیرٌ.                          و خداوند به آنچه عمل میکنید بینا است.

6-نکته:{در برخی موارد کلمه به صورت مع می اید ولی بهتر استکه به صورت مفرد ترجمه شود؟}

با توجه به نکته فوق کدام گزینه صحیح است؟

الف)وَ ما لَهُم مُِن ناصِرینَ۞                                ب)یُساِرِعونَُ فِی الخَیرات

ج)صَدَق المُرسلین                                              د)یَقتُلونَ الاَنبیا بِغیرِ حَقّ

7-جمله زیر را ترجمه کنید.

مِنهُمُ المُفلِحونَ:بعضی از آنها رستگارند.

8-با استفاده از ترجمه ستون دوم پاسخ صحیح را بنویسید.

1/8)وَما عِندَ اَلله خیرٌ لِلاَبرارِ جواب: و آنچه نزد خداست برای نیکان بهتر  است.

2/8)اَنّی قَد جیتُکُم بِایَه ٍ مِن ربِّکّم جواب: قطعاَ من آورده ام برایتان نشانه ای از سوی پروردگارتان .

3/8)یَتلونَ ایاتِ اللهِ اناءَ اللَّیلِ جواب: تلاوت کردند آیات خدارا در مدتی از شبانه روز.

 

9- ترجمه قرانی را کامل کنید

1/9)و اللهُ یَشهَدً انَّ المنا فقینَ لکاذبونَ   جواب:و خدا گواهی می دهد که منافقان دروغگو هستند.

2/9)بَل اَحیاءُ عِندَ ربِهم یُرزقون َ جواب: بلکه زنده هستند که پیش پروردگارشان روزی داده میشوند .

 

10- آیات قرانی زیر را ترجمه کنید .

 

1/10 )وَ سارِعوا اِلی مَغفِرهِ مِن رَبّکم . جواب:و بسوی آمرزش از سوی پروردگارتان بشتابید.

2/10)اِنَّ الله لا یُضیعُ اَجرَ المحسِنین جواب:همانا خداوند ضایع نمی کند پاداش نیکوکاران را.

3/10)یا بُنَیَ ا َقِمِ الصلاهَ جواب:ای پسرم (فرزندم)نماز را بپا دار.

4/10)وَ الله یُحیی وَ یُمیتُ جواب: و خدا زنده میکند و میمیراند .

 

/ 0 نظر / 17 بازدید