حرفه و فن پایه دوم

امتحان هماهنگ نوبت دوم پایه (دوم)مدرسه راهنمایی پسرانه توحید87- 86

کلاس:دوم                                      نام درس:حرفه و فن 

شماره امتحانی :  10                                     نام دبیر:آقای رستمی

الف)گزینه مناسب را با علامت × مشخص کنید.

1- آلیاژ لحیم ازچه فلزاتی میباشد؟

جواب: قلع و سرب

2- کدام یک از پهن برگان نمیباشد؟

جواب:نراد

3- کافئین در کدام یک وجود ندارد؟

جواب:داروهای مسکن

4-وظیفه اصلی آن تقویت کنندگی امواج میباشد؟

جواب: ترانزیستور

ب)گزینه صحیح و غلط را مشخص کنید.

5-کار مقاومت هایی کنترل مقدار جزیان الکتریکی میباشد. (ص)

6- برای نقشه هایی که با  مداد ترسیم میشوند از کاغذ کالک استفاده میکنند.( غ )

7- هر عملی که نگهداری غذا را طولانی کند کنسواسیون نامیده میشوند.(ص)

8-برای تولید یک محصول فناوری باید مواد را تغییر داد.(ص)

ج)در جای خالی کلمه منسب قرار دهید.

9-معمولاً دارئها به پیشگیری ،کنترل و درمان بیماری ها کمک میکنند.

10- به کلیه کار هایی که برای تبدیل ورودی به یک محصول انجام میگیرد پردازش گفته میشود.

11- به فضای استراحت بین پله ها پاگرد گفته میشود.

12- الیاف را به خاطر ظرافت و حالت خاصی که دارد مستقیماً نمیتوانیم به مصرف برسانیم.

د)پاسخ کوتاه دهید.

13- در پرورش دام چه عواملی باید دقت رعایت شود؟

بهداشت و درمان ، تغذیه و تولید مثل و اصلاح نژاد.

14-سه دسته الیاف طبیعی را نام ببرید؟

گیاهی و حیوانی و معدنی.

15- دو دسته مواد غذایی مورد استفاده در تغذیه دام را نام ببرید؟

کنسانتره (متراکم) ، علوفه ای.

16- روش تکثیر گیاهان را نام ببرید ؟

جنسی و غیر جنسی.

هـ )پاسخ کامل بدهید.

17-به چه گیاهانی گل های روز کوتاه گفته میشود؟با ذکر مثال.

به گیاهانی مثل داوودی و کاکتوس که در زمان گل دادن به 8 الی 11 ساعت نور احتیاج دارند گیاهان روز کوتاه گفته میشود.

18- پاستوریزاسیون را تعریف کنید؟

پاستوریزاسیون عبارت است از حرارت دادن مایع (سرکه و شیـرو آبمیوه) و رساندن دمای آن به 100درجه و سرد کردن بلا فاصله آن و خنک کردن سریع آن.  

19- الیاف مصنوعی چیست؟به الیافی گفته میشود که در طبیعت وجود ندارد و لی انسان با استفاده از فرمو ل های شیمیایی آن را میسا زد.

20- عمل برداشت در نقشه برداری چیست؟ مهندس نقشه بردار با استفتده از دوربین نقشه برداری و شاخص ابعاد و زوایای زمین را بدست می آورد.

/ 0 نظر / 17 بازدید